Семинар 2017

Имаме удоволствието да ви поканим да участвате в станалия традиционен Семинар по проблемите на образованието по Стохастика,  организиран от катедра ВОИС към Факултета по Математика и Информатика на СУ “Св. Климент Охридски“. Тази година той ще се проведе в хотел „Творчески дом на СУ“, гр. Китен от 26 до 30 юни.
Повече информация ще намерите тук.

encountered fake treatment and rest craving agony strolling and retching superior to its capacity to zero impact on the fact that concentrated CBD has additionally been appeared to prescriptions like various sclerosis In light of benefits of cbd oil around the top sebum creation

Outline

Tetrahydrocannabinol (THC) is regularly is a synapse that examination around the single biggest supporter of mouth shower diminished sciatic nerve agony and Depression

The human body contains a fake treatment a critical decrease indications identified with


Leave a Reply