Защита на дипломни работи към магистърска програма Вероятности и статистика

Уважаеми колеги,

От името на катедрата на защити на дипломни работи към магистърска програма Вероятности и статистика Ви каним на защитата дипломни работи за завършване на ОКС „Магистър“ на студентите

  • Боно Нончев – Моделиране и управление на риска при експлоатация на склад
  • Драгослав Драгиев – Моделиране и оценка на параметри за прогнозиране на търсенето на продукти при липса или недостиг на данни от миналото
  • Невена Караджова – Изследвания върху надкритичен разложим Марковски разклоняващ се процес с два типа частици

Защитата ще се проведе в петък, 16.07.2010 от 14 часа в заседателната зала на ФМИ.


Leave a Reply