Библиотека

По рафтовете на библиотеката ще подредим статии от списания и книги, брошури, всичко, което би било полезно за по-читателите на статистиката -  стохастиката.

Статии:

Димитров Б., С.Рачев, Теория на вероятностите и математическа статистика в училище, Обучението по математика, 1983, 41, 5 -12.

abstract           pdf              HTML

Книги

Балтаджиев Хр., Кратка Теория на Вероятностьта, Държ. реална гимназия „Александър І, Пловдив, 1890, 59.

abstract           pdf              HTML

 

One Trackback to “Библиотека”

Leave a Reply