Posts tagged ‘Комбинаторика’

декември 17th, 2009

Задачи по вероятности (СМИТ) – Комбинаторика

Й. Стоянов, И. Миразчийски, Цв.Игнатов и М.Танушев

Ръководство за упражнения по теория на вероятностите

глава Комбинаторика

целия текст