Китен 2017

Имаме удоволствието да ви поканим да участвате в станалия традиционен Семинар по проблемите на образованието по Стохастика,  организиран от катедра ВОИС към Факултета по Математика и Информатика на СУ “Св. Климент Охридски“. Тази година той ще се проведе в хотел „Творчески дом на СУ“, гр. Китен от 26 до 30 юни.


Покана

Програма

Участници

Презентации:

Тестово оценяване на базата на шаблона на тестовия отговор

 Анализ на данни и графичното им представяне за деца ( и техните учители)

Симулираните данни в преподаването по вероятности и статистика

Достъпност в процеса на обучение

Proper Use of Overlap Between Confidence Intervals to Examine Differences

Measuring the accuracy of probabilistic forecasts with scoring rules

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One Trackback to “Китен 2017”

Leave a Reply