Китен 2013

Програма

 

Научният форум е частично финансиран от средства, отпуснати целево от държавния бюджет на СУ "Св. Климент Охридски"
за научни изследвания през 2013 година, договор № 110.

Leave a Reply