Семинарът

Националният семинар по проблемите на образованието по стохастика се провежда на всеки две години.

Китен 2007

Китен 2009

Китен 2011

Китен 2013

Созопол 2015

2 Trackbacks to “Семинарът”

Leave a Reply