ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО СТОХАСТИКА: брой 1

 

Уводна статия

Абстракти

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Б. ДимитровЗависими случайни събития. Измерения на зависимостта

Д. ДончевНякои изводи, свързани с преподаването на финансова математика във Факултета по математика и информатика

Е. ВелеваИзползване на MS Excel при изучаване на основите на Теория на вероятностите и Математическата статистика

K. K. Schmid, G. R. HaynatzkiThe Biostatistics Master of Public Health in the USA: Practical Information for Other Countries

М. Славчова-Божкова, П. МатеевНаучните изследвания и образованието по стохастика във ФМИ на СУ

С. ДимитровНякои добри практики при преподаване на Статистика на нематематици

V. BakevaTeaching Probability and Statistics in Primary and High School Education in Republic of Macedonia

 

 

Осъществяването на този брой  е частично финансирано от средства, отпуснати целево от държавния бюджет на СУ "Св. Климент Охридски"
за научни изследвания през 2013 година, договор № 110.

Leave a Reply