Списанието

Проблеми на образованието по стохастика“ е ежегодно електронно списание с фокус върху образованието по вероятности, статистика и анализ на данни в България и по света и на всички образователни нива.

 

Указания за авторите

Брой 1, 2014


Comments are closed.