Archive for ‘Събития’

декември 21st, 2017

Семинар 2017

Имаме удоволствието да ви поканим да участвате в станалия традиционен Семинар по проблемите на образованието по Стохастика,  организиран от катедра ВОИС към Факултета по Математика и Информатика на СУ “Св. Климент Охридски“. Тази година той ще се проведе в хотел „Творчески дом на СУ“, гр. Китен от 26 до 30 юни.
Повече информация ще намерите тук.

май 26th, 2015

Победителите в състезанието „Димитър Въндев“ за 2015 г.

Успешно проведохме и второто състезание “Димитър Въндев“, този път с повече участници и по-големи награди:) Можете да видите кои са победителите тук. А ето и снимки от награждаването:

април 29th, 2015

Семинар 2015

Имаме удоволствието да ви поканим да участвате в станалия традиционен Семинар по проблемите на образованието по Стохастика,  организиран от катедра ВОИС към Факултета по Математика и Информатика на СУ “Св. Климент Охридски“. Тази година той ще се проведе в хотел Траки, гр. Созопол от 21 до 27 юни.
Повече информация ще намерите тук.

март 19th, 2014

Студентско състезание по стохастика „Димитър Въндев“

Катедра ВОИС на ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява задочно състезание по стохастика за студенти. Регламент и задачи.

юли 14th, 2010

Защита на дипломни работи към магистърска програма Вероятности и статистика

Уважаеми колеги,

От името на катедрата на защити на дипломни работи към магистърска програма Вероятности и статистика Ви каним на защитата дипломни работи за завършване на ОКС „Магистър“ на студентите

 • Боно Нончев – Моделиране и управление на риска при експлоатация на склад
 • Драгослав Драгиев – Моделиране и оценка на параметри за прогнозиране на търсенето на продукти при липса или недостиг на данни от миналото
 • Невена Караджова – Изследвания върху надкритичен разложим Марковски разклоняващ се процес с два типа частици

Защитата ще се проведе в петък, 16.07.2010 от 14 часа в заседателната зала на ФМИ.

май 17th, 2010

XIV Международна лятна конференция по вероятности и статистика (ISCPS-2010), Семинар по статистически анализ на данни (SDA-2010), Симпозиум по разклоняващи се процеси и приложенията им (WBPA-2010)

По-долу е побликувана поканата за събитието.

The Organizing Committee of the joint event

XIV-th INTERNATIONAL SUMMER CONFERENCE ON PROBABILITY AND STATISTICS (ISCPS-2010)
SEMINAR OF STATISTICAL DATA ANALYSIS (SDA-2010)
WORKSHOP ON BRANCHING PROCESSES AND APPLICATIONS (WBPA-2010)

Sozopol, Bulgaria, 19-26 June 2010

would like to invite you to take part in this joint event.

The Conference and the Seminar are organized by

 • Institute of Mathematics and Informatics of Bulgarian Academy of Sciences
 • Faculty of Mathematics and Informatics of Sofia University
 • Bulgarian Statistical Society.
 • New Bulgarian University.

We plan to organize several sessions in the field of

 • Stochastic Processes,
 • Limit Theorems,
 • Financial Mathematics,
 • Combinatorial Analysis,
 • Theoretical and Applied Statistics,
 • Applications in Biology,Industry, Economics and Education of Statistics.

Please send us your suggestions.

Sozopol is a charming fisherman village on the Black Sea cost and an attractive tourist place with its beaches, golden sands, piers, taverns, old wooden houses, churches and modern discotheques.

The participants will be accommodated in the Red Cross Residence just on the beach of the gulf. In this period the temperatures of the air and of the water in the Black Sea are about 25 d. C (77 d. F). Please visit our web site http://stochastics.fmi.uni-sofia.bg for more information and registration.

If you kindly agree to take part in the conference, please, fill in your registration in our web site with your full mailing address and follow the instruction about the abstract, the registration fee and the accommodation.

Preliminary Program

 • Arrival date: 19 June 2010 (Saturday)
 • Conference work: 20 June – 25 June
 • Excursion: 23 June (Wednesday)
 • Welcome party: 20 June (Sunday)
 • Farewell party: 24 June (Thursday)
 • Departure dates: 26 June (Saturday) or 26 June (Sunday)

The deadline for abstracts is April 15, 2010, as well as for the reduced registration fee and accommodation.

Further information will appear also in our Web Page: http://stochastics.fmi.uni-sofia.bg.

For the correspondence and additional information, please, use the e-mail
statlab@math.bas.bg
of the Secretary of the Organizing Committee Dr. E. Stoimenova
or
datanasov@fmi.uni-sofia.bg
of the Site Administrator Dimitar Atanasov.