Archive for ‘Статии’

януари 4th, 2012

Математически институт във физико-математическия факултет на софийския университет

Презентация

доц. д-р Марусия Славчова-Божкова, доц. д-р Пламен Матеев

Софийският университет е основан като Висше училище пред 1888 година. Следващата 1889 година е образуван Физико-математически факултет (отделение). Името на факултета следва да се тълкува в контекста на времето и оригиналния смисъл на гръцките думи  „физика“  и „математика“. Значението на първата е запазено и до днес — природа. Оригиналният смисъл на „математика“ е позабравен и е „наука, придобиване на знания свързани с величини“.

януари 5th, 2010

Market Crashes and Modeling Volatile Markets

На 28 декември проф. Рачев изнесе доклад в 423 зала на ИМИ -БАН:

Market Crashes and Modeling Volatile Markets

Prof. Svetlozar (Zari) T. Rachev
Chief-Scientist, FinAnalytica

Chair of Econometrics, Statistics and Mathematical Finance
School of Economics and Business Engineering
University of Karlsruhe

Department of Statistics and Applied Probability
University of California, Santa Barbara