Archive for ‘Учебник’

декември 17th, 2009

Задачи по вероятности (СМИТ) – Комбинаторика

Й. Стоянов, И. Миразчийски, Цв.Игнатов и М.Танушев

Ръководство за упражнения по теория на вероятностите

глава Комбинаторика

целия текст

декември 17th, 2009

Първата „теория на вероятностите“ на български

Предна корица
Предна корица
Scan01
Първа страница

Това е най-старата и може би  първата книга – учебник по теория на вероятностите на български език.

Екземпляр от нея има в библиотеката на Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св.Климент Охридски“.

Авторът Хресто Балтаджиев е учител в Пловдив. Книжката е учебник за неговите ученици от  Държавната реална гимназия „Александър Батенберг“.