Кои сме ние

„Ние“ сме хора от ФМИ на СУ (работещи, учещи или учили там), които се интересуват, занимават, изкарват хляба, забавляват със статистика. Преди време създадохме club462, за да имаме място, където да си говорим за статистика. Преместихме се тук, за да избягаме от енигматично-криптираното 462 и съответното обвързване с всякакви кодове и класификации. Все още обаче искаме да имаме този клуб като място, на което да споделяме идеи, да коментираме събития, да обсъждаме тенденции и да популяризираме стохастичното мислене с колеги, професионалисти и любители на вероятностите и статистиката.

Откакто създадохме клуба, темите, свързани с нашата работа се увеличиха, основахме Статистическата лаборатория във ФМИ, готов е първия брой на електронното списание Проблеми на образованието по стохастика, подготвяме вече пето издание на Националният семинар по проблемите на образованието по стохастика. Всичко, което се случва около тях ще може да бъде намерено тук.

Това ще бъде и мястото, където ще публикуваме учебни материали, статии, книги и други печатни издания (в библиотеката), и ще обявяваме и коментираме събития, свързани със статистиката у нас и по света.

Тук ще публикуваме мнения и коментари на различни теми от стохастичното ни ежедневие (както наши, така и на нашите гости и читатели). Ще поддържаме връзка и към други места в мрежата, където се говори за вероятностни модели, статистика, софтуер, (големи) данни, машинно обучение, минно дело… и всичко останало.

 


Leave a Reply