Студентско състезание по стохастика „Димитър Въндев“

Катедра ВОИС на ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява задочно състезание по стохастика за студенти. Регламент и задачи.


Leave a Reply