Задачи по вероятности (СМИТ) – Комбинаторика

Й. Стоянов, И. Миразчийски, Цв.Игнатов и М.Танушев

Ръководство за упражнения по теория на вероятностите

глава Комбинаторика

целия текст


Leave a Reply