Archive for септември, 2009

септември 30th, 2009

Юбилейна конференция „120 години ФМИ“.

Тази година есенната сесия на станалата традиция годишна конференция на ФМИ ще е под надслов „120 години ФМИ“.  Конференцията ще се проведе в събота 24.10.2009г.  Катедра ВОИС реши да организираме сесия „Вероятности, Операционни Изследвания и Статистика“ с председател на Орг.К. доц. Й.Митев и аз като помощник.

Сесията ще започне в 10:00 на 24 октомври в традиционен формат плюс постер сесия.
Моля всички, които желаят да вземат участие в програмата на секцията с доклад (15 минути)  или постер да изпратят до 12 октомври (понеделник) 2009 информация за

- заглавие;  - автор(и);  - форма (доклад/постер)

до <jormit@fmi.uni-sofia.bg> и копие <pmat@fmi.uni-sofia.bg>

С уважение и най-добри пожелания,
от името на двама ни – Пламен Матеев