записки СЕМ/ВиС

Тези материали застъпват материала по СЕМ и ВиС за специалностите КН, Инф., СИ и ИС на ФМИ, СУ.

Leave a Reply