Статии

ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ И МАТЕМАТИЧЕСКА СТАТИСТИКА В УЧИЛИЩЕ

БОЯН ДИМИТРОВ, СВЕТЛОЗАР РАЧЕВ, София

Забележка: Статията е публикувана през 1982 година под рубрика „Реформата на образованието” в списанието „Обучението по математика”, (кн. 41, , с.5 -12). Сегашно наименование на списанието е „Математика и информатика”, ISSN 1310-2230). Текстът е сканиран в  Център за дигитализация  DigiCULT на ИМИ – БАН.

НОВОГОДИШНИТЕ ЕЛХИ И ВЕРОЯТНОСТИТЕ

БОЯН ДИМИТРОВ, СВЕТЛОЗАР РАЧЕВ

Забележка: Статията е публикувана през 1983 година под рубрика „НАУЧНО-ПОПУЛЯРЕН ОТДЕЛ” в списанието „Обучението по математика”, (кн. 6, с. 13-18). Сегашно наименование на списанието е „Математика и информатика”, ISSN 1310-2230). Текстът е сканиран в  Център за дигитализация  DigiCULT на ИМИ – БАН.

Leave a Reply