Книги

Кратка Теория на Вероятностьта

Христо Балтаджиев

Държ. реална гимназия „Александър І, Пловдив, 1890, 59.

abstract           pdf              HTML

Leave a Reply